Amit tudni kell a hulladékgazdálkodásról

Hulladékból is megárt a sok! – észrevételek a “Mi lenne, ha fizetnének a szemétért?” címmel 2018.03.02-án megjelent írásra.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft, mint a térségben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó társaság ügyvezetőjeként örömmel fogadtam, hogy Raposka polgármestere Bolla Albert Úr a település frekventált részein kamerarendszert épített ki. A fejlesztés visszatartó ereje megkérdőjelezhetetlen, belterületen rendkívül jól működik, s ez a módszer más települések számára is megoldást jelenthet. Azonban tudjuk, hogy a települések teljes külterületét nem lehet bekamerázni.
Társaságunk a közszolgáltatás ellátását a Hulladékról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a kormányhatározattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Tervben (OHKT) foglalt előírások alapján, az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként végzi.
A közszolgáltatás végzését kizárólag jogszabályi előírások határozzák meg, ami legkevésbé sem „hozzáállás vagy fogadókészség” kérdése, mint ahogy az illegális hulladéklerakás felszámolásának kérdése sem elsősorban a közszolgáltató feladatköre.

A feladatellátást szabályozó Hulladékról szóló törvény szorgalmazza a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását, míg a nem hasznosítható hulladékok esetében környezetkímélő módon történő ártalmatlanítást ír elő. A törvény célja tehát erősíteni a minél nagyobb mértékű újrahasznosítást. Ennek keretében vezettük be és tettük lehetővé minden ügyfelünk számára a házhoz menő szelektív gyűjtést, valamint a lomtalanítások mellett az elektronikai eszközök begyűjtését is. A törvény alapelvei között szerepel a közelség elve is, vagyis az ártalmatlanítást, vagy ahol szükséges a hasznosítást a gazdaságosság szem előtt tartásával kell végezni, úgy hogy a hulladékok a legrövidebb úton juthassanak el a megfelelő létesítménybe.
A Hulladéktörvényben szereplő másik fontos alapelv a “szennyező fizet” elve azt határozza meg, hogy ki a felelős a keletkezett hulladékokért.
A jogszabály szerint a hulladék termelője, a hulladék birtokosa, vagy a hulladékká váló termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, és az azzal járó költségek megfizetéséért. Ugyanez a Hulladéktörvény határozza meg közszolgáltatók feladatait, csakúgy, mint a természetes személyek (ingatlan használók) kötelezettségeit is a hulladékok kapcsán. Utóbbiakra vonatkozóan például kötelező a szelektív hulladékot a háztartási hulladéktól külön gyűjteni, és azt a gyűjtési napokon a közszolgáltatónak átadni. Az esetenként keletkező többlet hulladék elszállításra az ingatlan tulajdonosok zsákos szállítást is igénybe vehetnek, mely esetben a zsák tölti be a gyűjtő edény szerepét. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatókra vonatkozó szabályok esetében ki kell emelni, hogy kötelező közfeladatot látunk el. Veszprém megyében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer tagjaként hat társaság, azonos műszaki színvonalon végzi a közszolgáltatói feladatokat, a hulladékgazdálkodási létesítmények pedig közösségi tulajdonban, az önkormányzatok által alkotott társulás tulajdonában vannak.
A szolgáltatási színvonal minden esetben megfelel az OHKT előírásainak, ami alatt értendő a vegyes hulladék szállítása, a szelektív gyűjtés feltételeinek biztosítása, a lomhulladék évenként egyszeri kötelező elszállítása, a zöld-, valamint az elektronikai hulladék gyűjtése is. Társaságunk 2016. szeptember 1-től működtet hulladékudvart a Zalahalápi Hulladékkezelő Központban, mely létesítmény nyitvatartási ideje igazodik az ügyfélszolgálat nyitva tartáshoz, vagyis szerdai napokon 12 órás nyitva tartással állunk az ügyfelek rendelkezésre. A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre, és a térítésmentesség feltételei honlapunkon a Hulladékudvar menüpontban elérhető.
Fontos tudni, hogy az árokparton, és egyéb helyeken elhagyott hulladék összegyűjtése nem tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási körbe, ezek önkormányzati (köztisztaság) feladatkörbe sorolhatóak. Az ilyen elhagyott hulladékok felszámolása kizárólag együttműködés eredményeként szüntethetőek meg. Társaságunk ennek keretében már több önkormányzattal kötött az elhagyott hulladékok elszállítására szerződést, melynek keretében gyűjtő és szállító eszközt biztosít az önkormányzatok részére, majd gondoskodik a hulladékok megfelelő kezelésről, ártalmatlanításáról.

A hulladékok megfelelő gyűjtése, és elhelyezése érdekében az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. több éve folytat személet formáló tevékenységet, melynek keretében több száz érdeklődő részére tudtuk megmutatni a Társaságunk munkáját, valamint a létesítményeket. Az idei évben a megszokott rendezvényeinken kívül két szemléletformáló kampányban is részt veszünk, melyeknek egyik célcsoportját a tapolcai iskolás gyermekek alkotják, míg a másik a program sorozatban a Káli-medence hulladékmentes turizmusát kívánjuk elősegíteni. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. elkötelezett az oktató-nevelő programok mellett, aminek keretében már kis gyermekkorban el tudjuk ültetni a környezettudatosság csíráját.

A „TeSzedd az önkéntesen a tiszta Magyarországért” rendezvényekben Társaságunk munkatársai ugyanúgy részt vesznek, mint a környékbeli iskolák, egyesületek és erdőgazdaságok önkéntesei. Az így begyűjtött hulladékokat minden esetben regisztrálják és azok a legközelebbi ártalmatlanító központba kerülnek beszállításra. A résztvevő önkéntesek munkáját és elhivatottságát a szervezők minden esetben elismerik és megköszönik, hiszen a szabadidejüket áldozták fel környezetük megtisztításáért.
Tegyünk közösen azért, hogy mimnél kevesebb munkájuk legyen!
Ne felejtsük el, hogy Rajtunk is múlik környezetünk tisztasága!

További információ:
www.nhsztapolca.hu

Ficsor Elza
ügyvezető
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Laktanyai ingatlanokat értékesítettek

Laktanyai ingatlanok adásvétel útján történő értékesítéséről döntött a tapolcai képviselő-testület a mai rendkívüli ülésen.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében az ülés előtt a bizottságok is tárgyalták a témát, amely egyik pontja előkészítettségét tekintve több, vitára okot adó anomáliát is generált. Abban mindenki egyet értett, hogy a fejlesztésre szükség van, de annak körülményeit pontosítani szükséges. Ennek módjára több verzió is felmerült, még az előterjesztés visszavonása, újbóli kidolgozása is. A tárgyalt napirend hadi parkra vonatkozó része zöld utat kapott, a pályázati kiírás alapján a Tapolca, 4507/3. hrsz-ú ingatlanra Vitárius György győri lakos tett ajánlatot 30 millió forint értékben. Tervei szerint látogatóközpontot alakít ki az ingatlanon, ahol az érdeklődők haditechnikai eszközöket, fegyverzeti és felszerelési tárgyakat ismerhetnek meg.
A vitás helyzetet a másik projekt okozta, de itt sem maga a fejlesztés ténye volt a probléma. A város által kiírt pályázat, a tulajdoni lapon szereplő helyrajzi számok, és a beruházókkal történt megállapodás nem voltak szinkronban egymással. A felvetett problémák orvoslása, a szükséges módosítások, pontosítások elvégzése igényével fogadta el végül a testület többsége a napirendet, amely több épület és a hozzájuk tartozó terület eladását tartalmazza a két jelentkező vállalkozás számára, természetesen az általuk tervezett gazdasági hasznosítás ígéretével.
A pénteki rendkívüli ülésen tárgyaltak még az önkormányzati tulajdonú tapolcai sport- és turistaszálló modernizációjáról, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról.

Nagy sikerű nőnapi koncert a Filharmóniától

Három Fischer Annie ösztöndíjas művész, Nyári László, Baranyai Barnabás és Szabó Marcell koncertje kivételes művészi élménnyel ajándékozta meg a tapolcai zenekedvelőket a Filharmónia Magyarország szervezésében, a Tamási áron Művelődési Központban, március nyolcadikán.  

Márkus Ferenc  /fotók: Töreky László/

A zenei esemény a Filharmónia Magyarország tapolcai bérletes sorozatának harmadik, egyben  befejező epizódja volt a 2017-2018-as évadban. A koncertsorozat hagyományai szerint, a felnőtt zenészek színpadra lépését most is egy helyi reményteli tehetség hangszeres előadása előzte meg. Ezúttal Márkus Ferenc zeneiskolai tanuló, Fazekas Ádám tanítványa mutatkozhatott be. Eckhard Kopecki egyik ütőshangszerekre írt művét ajándékozta a közönségnek, nagy tapsot kapott érte.

Nyári László( hegedő) és Baranyai Barnabás (gordonka) Szabó Marcell zongorakíséretével, illetve trióban mutatkozott be. Franc A-durr szonátáját, Bartók Román népi táncait, Csajkovszkij Melódia, Valse- Scherzo című művét, Sarasate cigánydalait és Haydn G-durr zongorás trióját (Cigánytrió) adták elő.

Balról: Nyári László, Szabó Marcell és Baranyai Barnabás

A publikum le volt nyűgözve, hiszen a tehetséges zenészek tudásuk, zenei kifejezőkészségük legjavát nyújtották. A közönség megérezte, hogy a három zenész produkciója, híresebb koncertszínpadokon is megállná és meg is állta a helyét az elmúlt időszakban. Mindhárom fiatal művész számos hazai és nemzetközi zenei versenysikerekkel, nívós zenei díjakkal büszkélkedhet. Szűnni alig akaró tapssal jutalmazta előadásukat a tapolcai közönség is. A Filharmónia bérletes sorozta 2018-2019-es évadban is folytatódik- árulták el az illetékesek. Jegyeket és bérleteket továbbra is a nívós koncerteknek helyet biztosító Tamási Áron Művelődési Központban válthatnak a zenerajongók, szeptember 20-ig,  kedvezményes árakon.   /Töreky László/

MSZP: Kormányváltó hangulatot van

Gőgös Zoltán az MSZP országos elnök-helyettese, megyei elnök Tapolcán közölte, hogy az 500 ajánlást viszonylag gyorsan összegyűjtötték, így Kárpáti Lajos immár hivatalosan is képviselő-jelölt. Ugyanez igaz a párt ötvennyolc jelöltjére is, nekik is gyorsan összegyűlt a szükséges mennyiségű aláírás. – Az is nagy öröm volt számunkra, hogy két nap alatt országos listát tudtunk állítani. Úgy gondolom, kormányváltó hangulat van az országban – tette hozzá.

Gőgös Zoltán a Tamási Áron Művelődési Központban rendezett fórumon az Elios ügyről is szólt, ami szerinte az Orbán kormány által intézményesített korrupció. – Ugyanezt tapasztaltam a földbérleteknél, a hortobágyi legelő bérbeadásoknál, így mi ezeket a témákat nagyon alaposan kivizsgáljuk. Tudjuk, hogy Tapolcán is volt Elios-os beruházás, így természetesen ezzel is foglalkozunk. Európában nincs példa arra, hogy egy kormányfő családja ilyen szinten beleavatkozik az uniós források lehívásába. Normális demokráciában az nem fordulhat elő, hogy családi alapon osztogatják a pénzt. Bízom abban, hogy az előttünk álló választáson mindez nem marad büntetlenül. A többi párttal való együttműködésre irányuló kérdésünkre a politikus elmondta, természetesen a demokratikus erőkkel összefognak. Bár közös listák nem lesznek, de szoros szövetségben maradnak a Párbeszéddel és a liberálisokkal, egy kicsit lazább, de koordinált szövetségben a DK-val.

Dr. Harangozó Tamás szocialista politikus késve érkezett a tájékoztatóra, mivel ezen a napon “lepte meg” Lázár Jánost Kormányinfó közben Elios-os dokumentumokkal. A szocialista képviselő azt kérte Lázártól, tisztázza, kinek volt köze az ügyhöz. Az azonnali választ viszont már nem várta meg, mert sietett a tapolcai fórumra, ahol több más mellett erről a témáról is beszélt az érdeklődőknek Harangozó Tamás.