Időskorúakat tömörítő tanácsadó testület alakul Tapolcán

Meggyőződésem, hogy önök olyan tudással és tapasztalattal rendelkeznek, amelyre szüksége van az országnak és ennek a városnak egyaránt- fogalmazott Dobó Zoltán polgármester, aki egy időskorúakat tömörítő tanácsadó testületnek adott zöld utat a napokban.

A hivatal udvari tanácstermében tartott megbeszélésre olyan időskorú, nyugdíjas tapolcaiakat, zömében értelmiségieket hívott meg a város polgármestere, akik nem zárkóznak el a város ügyeinek alakításától, szívesen állítanák a jövőben tapasztalataikat, tudásukat a város szolgálatába.

A megjelentek az élet számos területén bizonyítottak már, a tanácsadó testület ötlete is soraik közül érkezett. Aktív éveikben a  jog, a közigazgatás, a kultúra, a gazdasági élet, az oktatás, a  honvédelem területén tevékenykedtek, ismert, köztiszteletben álló tapolcai polgárokról van szó. A kezdeményezés első lépcsőfoka volt a csütörtöki megbeszélés, ahol leginkább arról beszéltek az érintettek, hogy milyen formában, milyen keretek között jöjjön létre és működjön a megalakulás előtt álló testület.

A hozzászólók kivétel nélkül üdvözölték az elképzelést és az érdemi, hatékony működés, együttműködés érdekében javaslatokat fogalmaztak meg. Elhangzott, az időskorúak tanácsának tagjai ( a leendő szervezet elnevezése nincs még kőbe vésve) a jövőben megkaphatnák az önkormányzati előterjesztéseket, részt vehetnének az üléseken,  leginkább az előkészítő folyamatban számítanának véleményükre.

Ugyanakkor a testület a polgármesternek is adna közvetlen tanácsokat, megkönnyítve a döntést számára a várost érintő ügyekben. A résztvevők leszögezték, hogy politikai elkötelezettség nélkül, kizárólag a közjót szolgálva végeznék a munkát. A gyakorlati működés részleteinek kidolgozása, a vezetők megválasztása a következő összejövetelek témája lesz majd.  /Töreky László/

Mozgalmas évet zárt, ünnepi évet nyitott a bajtársi egyesület

Beszámolt a tagság előtt az elmúlt évben elvégzett egyesületi munkáról és az idei évi tervekről a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület vezetősége. A Batsányi általános iskola éttermében megrendezett eseményen elhangzott, az idei évben ünnepli a tapolcai civil szervezet a 45 éves születésnapját.

A beszámoló közgyűlésen a működési,  költségvetési ügyek mellett  az elmúlt időszak legfontosabb történéseit is felelevenítették. Nacsa Ferenc elnök elmondta, mozgalmas volt a 2017-es év, hiszen két bajtársi találkozót is szervezett az egyesület, a rakétásokét és a harckocsizókét, közben elkészült a harckocsizók dokumentumfilmje, amelyet a városi moziban mutattak be szeptemberben. E dokumentumfilm – mint megtudtuk az elnöktől- hamarosan folytatódni fog, hiszen az alakulat 2005-ös megszűnéséig kívánják az feldolgozni a korszakot az alkotók. – Úgy gondoljuk, ez a munka fontos, hiszen Tapolca katonai múltja is hozzátartozik a város helytörténetéhez.  Egyesületünkről,  múltunkról annyit érdemes elmondani, hogy előd szervezetünk 1973-ban alakult meg, ez idő tájt kezdtek nyugdíjba menni az első hivatásos katonák. Ekkor alakult meg a nyugdíjas klub, amely a helyőrség parancsnokság égisze alatt, annak támogatásával működött egészen 1989-ig. Akkor az új gyülekezési törvény rendelkezései szerint át kellett alakulni. 2004-től adószáma, számlaszáma lett az egyesületnek, amely így már új szerződéseket tudott kötni a honvédséggel és a Veszprém megyei Hadkiegészítő Parancsnoksággal. Innentől tudtunk érdekvédelmi munkát is folytatni a környék katonaárvái, özvegyei, a hadseregtől nyugdíjba vonult polgári alkalmazottak körében , segíteni a honvédséghez kötődő személyeket és egyéb rokon társadalmi szervezeteket- mondta el Nacsa Ferenc lapunknak. A 45 éves fennállás alkalmából idén ünnepséggel készül az egyesület. A tervek szerint, a városi moziban november kilencedikén bemutatják az egyesület életét, azt a sokrétű munkát, amely az érdekvédelemtől, a katonai hagyományőrzésen keresztül, a helytörténeti kutatások területén végeztek 1973- tól napjainkig.  Az alkalomra meghívják majd az egyesületet támogató, segítő civil szervezeteket, polgármestereket, hiszen mint Nacsa Ferenc fogalmazott,  feltétlenül jár nekik a köszönet.

A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület idei beszámoló közgyűlésén részt vett Dobó Zoltán polgármester is, aki a városvezetés munkájáról, céljairól és elképezéseiről beszélt a jelenlévőknek, meghallgatta az egyesület tagjainak pozitív-negatív  észrevételeit és igyekezett  válaszolni is azokra.  /Töreky László/

Megnyitották az aktív belgyógyászati osztályt

Az eddig megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztés részeként 15 ágyas aktív belgyógyászati osztályt alakítottak ki a tapolcai Deák Jenő Kórházban, amelyet ma adtak át ünnepélyes keretek között.

Amint az dr. Lang Zsuzsanna főigazgató beszédében elhangzott, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságával történt egyeztetés eredményeként és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ támogatásával kapacitás átcsoportosítással 15 aktív belgyógyászati ágy került vissza a tapolcai Deák Jenő Kórházba. – A 2017. év őszén elindult folyamat eredményeként kórházunk az osztály indításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételeket biztosította. A fejlesztéshez a fenntartó 88 millió 694 ezer forint támogatást nyújtott, amiből a tárgyi minimum feltételeket alakítottuk ki, valamint az épület energetikai felújítása (nyílászáró csere, homlokzat szigetelés, világító testek cseréje, klimatizálás) készült el, illetve valósul meg a tavasz folyamán. Az új osztály területi ellátási kötelezettsége a tapolcai járás 33 településének (34.689 fő) belgyógyászati egészségügyi ellátására terjed ki. A fejlesztés eredményeként a tapolcai járás lakosai számára a belgyógyászati ellátás hozzáférésének lehetősége jelentősen javul – mondta az igazgató asszony. A megjelenteket Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte, majd a meghívott vendégek megtekintethették az új osztályt.