Nyertes TAO pályázatok

A helyi sportéletet támogató TAO pályázatok kedvező elbírálása és a támogatási hányadok összegyűjtése szabad utat adott a fejlesztéseknek. Tavasztól felújítások kezdődnek a Városi Sport – és Szabadidő Centrumban és a Csermák József Rendezvénycsarnokban is.

Puskás Ákostól, a Tapolca Városi Sportegyesület elnökhelyettesétől megtudtuk, a beadott pályázatokat jóváhagyták. A TAO-ban részt vevő, helyi és környékbeli cégektől, a város vezetés segítségével, sikeresen összegyűjtötték a támogatási hányadot, ami az utánpótlás tekintetében 90%, a tárgyi beruházások kapcsán pedig 70%. A fennmaradt önerőt is biztosítani tudják.

Puskás Ákos, a Tapolca Városi Sportegyesület elnök helyettese tájékoztatta lapunkat. /Fotó: Májer Edit/

A nyertes pályázatoknak köszönhetően, a már meglévő kisbusz mellé még kettőt beszerezhetnek, mely a gyerekek mérkőzésekre szállításánál nyújtja a legnagyobb segítséget.
Az utánpótlás nevelést illetően, a résztvevő szakosztályokra vonatkozóan, több mint 10 millió forintos nagyságrendű támogatást nyertek. Tárgyi eszközberuházás címen, amely az egész lakosságot érinti, a Városi Sport – és Szabadidő Centrumban 30 millió forint áll rendelkezésükre, mely kapcsán még van egy MLSZ-hez jóváhagyásra beadott, az eredeti pályázatban még pluszban szereplő 10 millió forintos támogatásra vonatkozó fellebbezés. A rendelkezésükre álló összegből épületkorszerűsítést, azaz szigetelést és nyílászárócserét terveznek, valamint az élőfüves centerpálya gyepcseréjét. Utóbbi munkálatok időigényessége és kivitelezése hatással lesz a pálya mindennapos használatára.

A Városi Sport – és Szabadidő Centrum centerpályáját és az épületet érintik a felújítások. /Fotó: Májer Edit/

A Csermák József Rendezvénycsarnokban, a közel 72 millió forintos támogatásból a bádogtető beázási problémáit szüntetik meg, majd napelemes rendszert építenek ki, illetve a külső ajtók nyílászáróit cserélik. A csarnok működését a munkálatok nem befolyásolják majd.

A Csermák József Rendezvénycsarnokban a régóta problémát okozó bádogtető beázást szeretnék megszüntetni. /Fotó: Májer Edit/

Jelenleg a TVSE kosárlabda és kézilabda szakosztálya, valamint a TIAC VSE labdarúgói vesznek részt a TAO pályázatokban. Tavaly nyáron a röplabda is bekerült a látványsportágak közé, így ehhez kapcsolódóan is tervezik igénybe venni a jövőbeli támogatásokat. A városban már korábban működő röplabda szakosztályt szeretnék „újraéleszteni”, így továbbra is várják az edzők, játékosok, érdeklődők jelentkezését. A TAO kapcsán, a következő pályázat beadásáig, azaz április 30-ig szükség van az utánpótlás létszámra, de természetesen az idősebb korosztály jelentkezését is várják.
Folyamatosan tartják a kapcsolatot a három állandó résztvevő szakosztállyal, és a tulajdonos önkormányzattal is. Zajlanak az egyeztetések, tervezések, az előkészületek a tavaszi, új pályázat beadása kapcsán. Számítanak majd a korábbi és az új támogatókra is, akiknek szeretnék utólag is, és előre is megköszönni a segítséget.
/Májer Edit/

FELHÍVÁS HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó járdákat tisztítsák meg a hótól és síkosság mentesítsék a gyalogos balesetek elkerülése érdekében. Kérjük minden magánház, társasház, üzlethelyiség tulajdonosát, bérlőjét, használóját, valamint az intézményvezetőket, hogy intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy a saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz legalább 1 méter széles sávban hó- és jégmentes legyen.

A hó- és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó tartozik teljes felelősséggel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X. 9.) rendelete az alábbiakat írja elő:

9. § (1) bekezdés szerint
„Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan bérlője, aki nem gondoskodik
b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről.”

9. § (2) bekezdés szerint
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, illetve tulajdonosa, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.

2. § (1) bekezdés szerint
Aki az e rendeletben meghatározott módon a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására jegyző jogosult.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése alapján:

Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

A síkosság-mentesítő anyag és a hó eltakarítását az olyan szakaszokon, ahol a járda mellett füves, fás, virágosított zöldfelület található fokozott figyelemmel kérjük elvégezni a zöldkár elkerülése érdekében!

Kérjük szíves együttműködésüket és a vonatkozó előírások betartását!
Köszönettel:
dr. Németh Mária Anita
jegyző sk.