Főkapitányi fogadónap decemberben is

Dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője fogadónapot tart a lakosság részére 2017. december 7-én, csütörtökön 9-13 óra között a főkapitányság épületében (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.)

 A főkapitányi fogadónapra előzetes bejelentkezés szükséges a 88/428-022-es telefonszám 11-30-as mellékén.

Akció a biztonságért

A polgárőrökkel közösen tartottak akciót a tapolcai és a sümegi rendőrök.

 

A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai fokozott ellenőrzést hajtottak végre Tapolca és Sümeg szórakozóhelyein 2017. december 2-án, az éjszakai órákban. Az akció végrehajtása során a polgárőrség tagjai is közreműködtek.

Az akció célja a fiatalkorúak biztonságának fokozása, a szórakozóhelyek és a zenés, táncos rendezvények, a vendéglátó ipari egységek és azok környékének fokozott ellenőrzése, a körözött személyek felkutatása és elfogása, továbbá a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, illetve megszakítása volt.

A rendőrkapitányság épületében megtartott eligazítás után az egyenruhások elindultak az akciótervben meghatározott szórakozóhelyekre, és az éjszaka folyamán közel száz vendéget ellenőriztek, valamint több mint 70 gépkocsi vezetőjét és utasait igazoltatták a vendéglátóegységek környékén.

Az összehangolt akció keretében az intézkedés alá vont személyek közül egyetlen esetben sem merült fel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja.

Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén hasonló ellenőrzési akciókra számíthatnak az állampolgárok.

Nagy Judit
megelőzési főelőadó
Tapolcai Rendőrkapitányság

FELHÍVÁS – Gyulakeszi

Magántulajdonú ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére

 Tisztelt ingatlan tulajdonos / használó!

Törvényi előírásoknak, valamint az Önkormányzati rendeletnek megfelelően Gyulakeszi Község közigazgatási területén folyamatosan végeztetjük az önkormányzati zöldfelületek és zöldterületek kezelését, tisztántartását. (Kaszálás, parlagfű mentesítés, gyomtalanítás, stb.)

Az elmúlt időszakban számos bejelentés is érkezett arra vonatkozóan, hogy az ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák az arra haladó gyalogosok, gépjárművek közlekedését.

Több közút esetében tapasztaltuk, hogy a benyúló ágak vagy kihelyezett akadályok miatt annyira leszűkült a közutak (beleterület és külterület, illetve a hegyi utak) közlekedési területe, hogy nagyobb gépjárművek pl. újabb gyártású tűzoltóautók, mentőautók, útkarbantartást végző gépjárművek, már nem férnek el. A külterületi hegyi utak szabványos útszélessége 4 méter (± 10 %), melyet az út melletti ingatlantulajdonosoknak tisztán kell tartania, tilos a közlekedést bármilyen módon akadályoznia.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy jogszabályi előírások alapján az ingatlan tulajdonosának/ használójának kötelessége:

  • A fás szárú növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszéd telekre átnyúló, járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak levágása. A fával rendelkezni jogosult aki a fát ültette, illetve amennyiben annak kiléte nem ismert, azon ingatlan tulajdonos akinek az ingatlana elött a fa található.
  • Az ingatlan előtti járda, járda hiányában az ingatlan mentén két méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület rendszeres gondozása, kaszálása, tisztán tartása, télen hótól, jégtől való megtisztítása, síkosságmentesítése.
  • Az ingatlanok előtti nyílt árok tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok eltávolítása.
  • Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusító helyek használói, üzemeltetői az ingatlan előtti járdaszakaszt, ha a járda mellett zöldterület is van az úttestig, akkor a teljes területet kötelesek tisztán tartani. A közterületen a vendégeik, vásárlóik által okozott szennyeződések megszüntetéséről naponta kötelesek gondoskodni, tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységből származik-e. A kereskedelmi- és vendéglátó ipari egységek, elárusító helyek előtt hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztán tartása az üzemeltető feladata. E feladat kiterjed a hóeltakarítással és síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha a fenti rendelkezésekben foglaltakat felszólítást követően sem végzi el az ingatlantulajdonos vagy az ingatlan használója, abban az esetben a gondozatlan járdaterület tisztán tartását, a járda mellett nővő fű kaszálását, járdára nyúló fák, bokrok nyesését a Hivatal a kötelezettek költségére elrendelheti.

 

Kérjük Önöket, hogy a környezetünk védelme érdekében időben végezzék el feladataikat.

            Szennyainé Kovács Veronika

polgármester sk.

Lejárt diákigazolványok

Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és december 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-ig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december 16-tól (a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 7 110 forint, naponta pedig 237 forint.

Ez azt is jelenti, hogy legkésőbb december 30-ig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát (december 15-öt) követő 15 napon belül be kell jelentkezni a NAV-hoz, a 17T1011 jelű adat- és változás-bejelentő lapon. A nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról letölthető és benyújtható ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy nyomtatva postán, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhó utáni hó 12. napjáig átutalással vagy csekken lehet befizetni a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlájára, amelynek száma: 10032000-06056229. Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni.

Lehetőség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt diák helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más személy vagy szervezet fizesse meg.

A járulékfizetéssel és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon lehet érdeklődni, illetve a NAV honlapján további hasznos információk találhatók a 17T1011-es adatlap kitöltési útmutatójában és a 91. számú információs füzetben.

Dr. Kis Péter András adószakmai szóvivő 

 

Mézkostoló a méhészmesterrel

A méz, a mézfogyasztás országos népszerűsítéséért az Országos Méhészeti Egyesület sokat tett az elmúlt években. Legutóbb Tapolca három általános iskolai intézménye csatlakozott ismeretterjesztő programjukhoz.

Pimper László méhészmester, a környék méhészeit tömörítő egyesület elnöke fontosnak tartja, hogy a fiatalok megértség,  a méz mértékletes fogyasztása hozzájárul az egészség megőrzéséhez

A Tapolcai Báros Lajos Általános Iskola Batsányi Tagintézményében harmincöten, a Bárdos székhelyintézményben kétszázan, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában mintegy száz diák hallgatta meg az előadásokat, illetve kóstolta meg a finomabbnál-finomabb mézfajtákat, amelyekhez szomjoltóként mézes teát is fogyasztottak a gyerekek. A diákok egy kisfilmet is megtekintettek a méhek életéről, a méz jótékony hatásairól.

A programot a Tapolca és Környéke Méhészek Egyesülete szervezte és a kóstoláshoz szükséges mézet is ők biztosították. A főszervező, Pimper László méhészmester, az egyesület helyi elnöke volt, aki a tanulók számos felmerült kérdését is megválaszolta a rendhagyó tanórákon. /tl/

Kigyúlt az első gyertya

Advent első vasárnapján az első gyertya meggyújtásával elkezdődött a hagyományos, vízkeresztig tartó, Adventi várakozás néven ismert, színes tapolcai rendezvénysorozat.
Természetesen bekapcsolták a város díszkivilágítását is és megnyitották a szabadtéri Betlehemet.

Az érdeklődőket Dobó Zoltán köszöntötte a város impozáns karácsonyfája alatt a Szentháromság téren. A polgármester az adventi négy gyertya kapcsán négy olyan fogalomról szólt, amelyek nagyon szorosan kapcsolódnak az ünnepkörhöz, szerinte mégis “hiánycikk” mindegyik napjainkban. A hit, a remény, az öröm, a szeretet, amelyekre a ma emberének is nagy szüksége van, s amit oly sokan keresnek hiába. Hozzátette, bízik abban, hogy tudnak majd egymásnak adni ezekből a hiánycikkekből mindazok, akik megértik advent üzenetét.


Az ünnepi hangulatú estén a történelmi egyházak köszöntője mellett a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének négy tanulója, a Batsányi Táncegyüttes, valamint Dávid Roland adott műsort.

Az Adventi várakozás programjai szombaton adventi utcabállal folytatódnak. Hangulatfelelős a Lucky&Tamara Parti Band, valamint Márió a harmonikás. A következő napon, advent második vasárnapján (december 10-én) 14 órától családi játékok kezdődnek a Fanyűvő játékparkkal, illetve ekkor indul a IX. Tapolcai forralt bor főző verseny is. Ezen a délutánon a Kazinczy Tagintézmény diákjai lucáznak, majd az Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény fiataljai adnak műsort. 15.30-kor kihirdetik az Ünnepi díszbe öltözött Tapolca mozgalom eredményeit, utána a Boglya népzenei együttes szórakoztatja az érdeklődőket. A forralt bor főzőverseny díjazottjait 16.30-kor ismertetik a szervezők, utána a Tördemic Néptáncegyüttes ad táncházat.


December 17-én, advent harmadik vasárnapján rendezik a hagyományos Mindenki karácsonyát, mivel idén a negyedik vasárnapra esik szenteste.
A Fő téren január 6-ig vár mindenkit a szabadtéri Betlehem, az állatsimogató, valamint a faházak kínálata, egyebek között forralt bor, puncs, tea, sült gesztenye, langalló és lángos. A gyerekeknek december 8-án, 15-én és 22-én tartanak kézműves foglalkozást, szombatonként pedig zenés est a felnőtteket.

Diákok a szerkesztőségben

Az elmúlt hét szerdán, majd hétfőn a Batsányi János Gimnázium diákjai látogattak el a Tapolcai Újság szerkesztőségébe. A két kilencedik osztályt Holló Tamás tanár úr kísérte el hozzánk azért, hogy tanóra keretében ismerkedjenek meg a lapunkkal, a helyi médiával, illetve Szijártó János főszerkesztő által bepillantást nyerjenek az újságírók életébe, a szakma fortélyaiba.

Kalamárisok az iskolában

A Bárdos-napok alkalmával Lovász Gábor tapolcai műgyűjtő mutatta be kalamárisait a Bárdos székhelyintézményben.

A huszonegy darabból álló gyűjteményt először állította ki a tulajdonos, célzottan a diákok számára. Mint az a tárlatot megnyitó Hangodi László muzeológus, történész ismertetőjében elhangzott, régen az iskolás gyerekek különböző formájú tintásüveget használtak, amely madzagra kötve lógott az iskolatáskán, vagy az irkacsomón.

A kalamáris egyidős a tintával. A szó eredete a latin calamus szóból származik, amely nádból készült íróeszközt jelent, ugyanis a rómaiak rézből, majd nádszálból faragott vesszővel írtak. A középkori latin nyelvben calamarium, azaz tintatartó lett. Kezdetben cserépből, keményfából készítették, mert ezek az anyagok kevésbé engedték át a tintát. A díszes kalamáris a 19. században élte virágkorát. Főleg porcelánból, üvegből, márványból, rézből, ezüstből készítették, amely az íróasztal dísze volt, szinte státuszszimbólumnak számított.

A század második felében főleg a keménycserépgyárakból kerültek ki az írókészletek. A falusi tanítónak, középiskolai tanárnak csak fából készült jutott. A kiállítás alkalmával a gyerekek megismerhették még az írókészlethez tartozó itatóst az úgynevezett trappert és a porzót, amely a tinta száradására szolgált. A sótartóhoz hasonlító porzóedénybe fehér, vagy sárga színű homokot tettek, olykor arany-ezüst színű csillámporral vegyítve. A felesleget lefújták a papírról. Kihegyezett lúdtollal írtak, amit a vásárokban kapható tollhegyező késsel faragtak ki.

Elismerés a Tamásinak

A véradó mozgalom támogatásáért és a példás együttműködésért az elmúlt héten elismerésben részesült a Tamási Áron Művelődési Központ Veszprémben a megyeházán. A Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei vezetőségétől Barczáné Tóth Boglárka intézményvezető vette át az oklevelet, aki kollégájával, Dégi Alexandrával volt jelen az ünnepségen. A méltatásban elhangzott, hogy csak az idei esztendőben tizenöt (!) vér-adást rendeztek a Tamásiban, és azt is kiemelték, hogy a ház saját csatornáin, saját lehetőségeit használva is hirdette, népszerűsítette a programot.