1956-ra emlékeztek

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi Tagintézménye adott szép műsort az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából.

A Tamási Áron Művelődési Központ színpadán nyolcadik osztályos diákok idézték fel a történelmi eseményeket, zenével, tánccal koreografált darab formájában a napokban.
A gyerekek nagy átéléssel, hitelesen mutatták be a második világháború utáni idő-szakot, a már-már élhetet-lenné vált ötvenes éveket, az igazságtalanságot, az elnyomást, egy nagyszülő visszaemlékezésén keresztül. A 62 évvel korábbi eseményeket a magasba emelt zászló, a mögé, alá felsorakozó magyar emberek, a gyilkos sortűz, majd a szabadság örök reményének újjáéledése jelenítette meg a színpadon, az ifjú társulat előadásában.
A vastaps megérdemelten zúgott hosszú percekig, a műsor méltó volt 1956 emlékéhez, a nemzeti ünnephez.


Az előadás végén Bajner Imre igazgató mondott köszönetet a nagyszerűen szereplő diákoknak, valamint a felkészítő pedagógusoknak. Kazinczy Beatrixnak és Antal Lászlónénak, akik rendezőként vették ki részüket a munkából, továbbá segítőiknek, Bruckner Zsuzsannának és Nagy Károlynak. Megjegyezte, a szereplők rövidesen történelemből éppen az 56-os forradalom és szabadságharc témakörét tanulják, s ő tanárként most úgy látja, hogy nagyon jól ismerik múltunk e szakaszát és értik is annak jelentőségét, üzenetét.